שרי רוט: בדד, בלי חבריו לדרך, הציג ישי את מפלגתו | הפלוג - הבלוג הפוליטי של טל שניידר
Scroll To Top